Arkiva Dixhitale Shqiptare

Arkiva Dixhitale Shqiptare është krijuar nën kujdesin e Research Institute of Science and Technology (RISAT). Qëllimi ynë është që çdo njeri që do të botojë diçka në gjuhën Shqipe, në çdo fushë akademike, të ketë këtë mundësi. Së shpejti do të krijohet mundësia që secili të krijojë profilin e tij dhe të shtojë botimet e veta.

Kontakt

Çdo korespondencë mbi këtë repository duhet të dërgohet tek [email protected]. Për më shumë informacion vizitoni faqen tonë në www.risat.org